Goofy Gods Roblox หนีตายพระเจ้าถล่มเมือง

0%

Goofy Gods ด่านใหม่จากเกม Roblox แนวเอาชีวิตรอดจากพระเจ้าตัวโกง เกมนี้จะมีผู้เล่นคนหนึ่งสวมบทบาทเป็นพระเจ้าที่มีพลังวิเศษที่สามารถทำลายเมืองได้ ส่วนผู้เล่นที่เหลือจะต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากพลังของพระเจ้าให้ได้